Româna | English
 
 
Echipa de evaluare împreună cu Vice-primarul Vasile Bîtcă or. Nisporeni
Echipa de evaluare împreună cu Vice-primarul Vasile Bîtcă or. Nisporeni
Reuniunea Grupului Coordonator - martie 2007
Reuniunea Grupului Coordonator - martie 2007
§
Descriere

Programul de Analiza Comparativă şi Consolidare a Eticii Publice la Nivel Local (PEBIP) este organizat de către Directoratul pentru Cooperarea Democraţiilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul", cu suportul financiar al Consiliului Europei, Comisiei Europene şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională şi Cooperare.

Obiectivul principal al acestui program este de a îmbunătăţi situaţia în domeniul eticii publice la nivel local prin intermediul autoevaluării şi a schimbului de experienţă cu reprezentanţi ai altor autorităţi publice locale.

În acest scop a fost elaborat Ghidul Eticii Publice pentru APL şi o Fişă de evaluare în domeniul eticii publice pentru APL. Aceste materiale au fost analizate de către Grupul Coordonator al Programului, format din reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai asociaţiilor de primari, ai autorităţilor publice locale, ONG-urilor, donatori, alţi reprezentanţi implicaţi în activităţi din domeniul administraţiei locale.